• Khu phố: Đông A, Đông B, Tây A, Tây B, Tân Hòa, Tân Lập, Tân Quý